Wzory dokumentów niezbędnych w celu uzyskania zgody na niszczenie siedlisk gatunków chronionych

Opracowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowicach