Ekspertyzy wykonane przez zespół

Inwestycje hydrotechniczne

Ocena wpływy przebudowy budowli piętrzącej wodę na zbiorniku Szczurek na rzece Gać (woj. łódzkie) na ptaki i ich siedliska.

Waloryzacja ornitologiczna terenu projektowanej żwirowni „Rajsko 2” w miejscowościach Rajsko i Wilczkowie (gminy: Oświęcim, Brzeszcze) wraz z oceną wpływu planowanej inwestycji na ptaki i ich siedliska

Ocena wpływu piętrzenia planowanej Małej Elektrowni Wodnej na rzece Skawie na ptaki i ich siedliska(obszar Natura 2000 Dolina Dolnej Skawy, woj. małopolskie).

Ocena wpływu planowanej eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża Zator – Podolsze Nowe na ptaki ich siedliska (obszar Natura 2000 Dolina Dolnej Skawy, woj. małopolskie).

Monitoring wpływu działalności eksploatacyjnej prowadzonej przez Kruszywo S. A. Kraków na Zbiorniku Ślepowron (gmina Zator, woj. małopolskie) na gatunki ptaków.

Ocena wpływu projektowanej żwirowni w miejscowości Jedlina (gmina Bojszowy, woj. śląskie) na ptaki ich siedliska (obszar Natura 2000 Stawy w Brzeszczach).

pracownia ekspertyz ornitologicznych APUS pracownia ekspertyz ornitologicznych APUS pracownia ekspertyz ornitologicznych APUS pracownia ekspertyz ornitologicznych APUS