Ekspertyzy wykonane przez zespół

Inwestycje liniowe

Inwentaryzacja ornitologiczna terenu projektowanej inwestycji „Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła Kosztowy II w Mysłowicach do węzła Suchy Potok w Bielsku-Białej”

Inwentaryzacja ornitologiczna terenu projektowanej inwestycji „modernizacja Katowickiego Węzła Kolejowego na odcinku Katowice – do granicy z Czechami”.

Ocena wpływu projektowanej drogi DTŚ w Katowicach Janowie (woj. śląskie) na ptaki i ich siedliska.

Ocena wpływu projektowanej Obwodnicy Piastowskiej w Opolu na ptaki i ich siedliska.

Ocena wpływu projektowanej drogi gminnej nr K510462 w Gminie Zator (woj. małopolskie) na obszar Natura 2000 Dolina Dolnej Skawy.

Nadzór nad wycinką drzew w gminie Wilamowice.

pracownia ekspertyz ornitologicznych APUS pracownia ekspertyz ornitologicznych APUS