Ekspertyzy wykonane przez zespół

Nadzór przyrodniczy

Nadzór przyrodniczy nad budową dwóch parkingów wielopoziomowych w Tychach

Monitoring migracji płazów oraz szczelności ogrodzeń ochronnych dla zwierząt w obrębie autostrady A1 (woj. śląskie)

Nadzór ornitologiczny nad pracami termomodernizacyjnymi (kilkadziesiąt budynków w woj. śląskim)

pracownia ekspertyz ornitologicznych APUS pracownia ekspertyz ornitologicznych APUS