Oferta

Wykonujemy:

Teren naszej działalności to głównie woj. śląskie, małopolskie oraz opolskie, ale prace wykonujemy na terenie całej Polski.

pracownia ekspertyz ornitologicznych APUS pracownia ekspertyz ornitologicznych APUS Pobierz wzory dokumentów niezbędnych w celu uzyskania zgody na niszczenie siedlisk gatunków chronionych.