Ekspertyzy wykonane przez zespół

Ścieżki przyrodnicze

Opracowania merytoryczne i graficzne ścieżek edukacyjnych (wytyczenie w terenie, opracowanie tablic edukacyjnych i przewodnika): Stawy Przeręb, Stawy Bugaj, Stawy Spytkowice (gmina Zator, woj. małopolskie), Żwirownia Rajsko (gmina Oświęcim, woj. małopolskie).

pracownia ekspertyz ornitologicznych APUS pracownia ekspertyz ornitologicznych APUS pracownia ekspertyz ornitologicznych APUS