Ekspertyzy wykonane przez zespół

Utrzymanie zieleni miejskiej

Inwentaryzacja awifauny Parku Aleksandry w Krakowie.

Inwentaryzacja botaniczna wyznaczonych powierzchni w Bytomiu.

Inwentaryzacja dendrologiczna Parku Miejskiego w Siemianowicach Śląskich.

Inwentaryzacja dendrologiczna Parku Miejskiego im. F. Kachla w Bytomiu.

Inwentaryzacja awifauny w Dolinie Gościnnej w Bielsku-Białej.

Ocena wpływu planowanego remontu konserwatorskiego pałacu oraz przebudowy parku w Osieku na ptaki, nietoperze, płazy, gady i ich siedliska ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Soły.

pracownia ekspertyz ornitologicznych APUS pracownia ekspertyz ornitologicznych APUS